ALKUSZI ADATEGYEZTETÉS 2023.

ÜGYRENDI MEGÁLLAPODÁS LETÖLTÉSE
FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

A közöttünk fennálló szerződést 2023. márciusában aktualizáltuk, most pedig Alfa köntöst is kapott.

A főbb változások az alábbiak:

 • Ügyrendünkben eddig is közvetett díjazásként definiáltuk az alkuszi biztosításközvetítői tevékenység javadalmazását, ugyanakkor a hétköznapi szóhasználat okán egyszerűsítéssel élve jutalékként hivatkoztunk rá. Ezen a gyakorlatunkon szeretnénk változtatni és a továbbiakban csak a díjazás szót alkalmazni alkuszok esetében.
 • A kiegészítő megállapodásokat (mint például az Elektra megállapodás, adatvédelem vagy az SFDR rendelet kapcsán készült megállapodások) integráltuk, azaz a Megállapodás mellékleteiként jelenítettük meg őket, ahol szükséges, megadva a nyilatkozási lehetőséget.
 • Több helyen igyekeztünk a szövegezésen egyszerűsíteni illetve pontosítani, ahol ennek szükségét éreztük az elmúlt évek tapasztalatai alapján.
Kérjük,  adategyeztetés előtt olvasd át az alábbi információkat!
1. lépés
Belépés
 • Felhasználónév: ALFA dolgozói törzsszám 6 karakter pl. 9xxxxx
 • Jelszó: céged adószáma (folyamatosan írva)
2. lépés
Adatfeltöltés, adategyeztetés

Partneradatok  felületen  a nyilvántartott,  adategyeztetések során feltöltött adatokat jelenítjük meg. Adat mezőre klikkelve adott adat  írható lesz.

 • Zöld mező a helyes/elvárt adat beírását jelöli. 
 • Piros mező jelölés esetén javítást, pótlást kér a rendszer.

Adószám, cégjegyzékszám, felügyeleti regisztrációs szám, bankszámlaszám változás, továbbá képviseletre jogosult vagy szakmai vezető személyében történt változás esetén az változást igazoló dokumentum feltöltése szükséges.

Több telefonszám/mailcím megadása esetén pontos vesszővel kérjük, elválasztani az adatokat.

Az e-mail címek megadása kötelező. Három féle e-mail cím adható meg:

  • központi e-mail cím – tájékoztató levelek,
  • ügyvezető – díjazással kapcsolatos levelek,
  • örökítés – örökítéssel kapcsolatos levelek.

A továbbiakban a megadott e-mail címekre fogjuk küldeni az értesítéseket. (Az e-mail címek természetesen lehetnek azonosak a fenti három kategória bármelyikében.)

Figyelem!

A felületen tett nyilatkozatok alapján képződnek meg az ügyrend mellékleteinek nyilatkozatai, amelyek a véglegesítés után nem módosíthatók,  ezért kérjük körültekintően adjátok meg válaszaitokat.

SFDR 

 • hatálya alá tartozó befektetési termékekhez kapcsolódó biztosításközvetítői tevékenységről való nyilatkozás NEM végzéséről szóló nyilatkozat esetén állományápolási tevékenység sem folytatható, így nem maradhatnak az állományban érintett termékmódozatú szerződések. (Az érintett termékek köre a díjazási szabályzatunk 4. számú mellékletében található.) Alapértelmezetten IGEN van beállítva. Választás kötelező!

Fordított számlázás 

 • beállításánál az ügyrendi megállapodásban a Biztosító általi bizonylatkiállítási számlázási mód kerül rögzítésre IGEN választása esetén. NEM  választásával a számlakiállítás partneri feladat marad. Választás kötelező!

Elektra megállapodás 

 • választása (IGEN) esetén a 10. számú melléklet szerinti papírmentes folyamattal történik a biztosításközvetítés. A 10. számú melléklet folyamata megegyezik a jelenlegi Elektra-s folyamattal. A NEM választásával a korábban beállításra került Elektra jog elvételre kerül. Amennyiben nem használsz még ilyen szolgáltatást a részletek miatt érdeklődj területi kapcsolattartó kollégánknál. Választás kötelező!

Alkuszi szövetségi tagságra, Tarifáló  és Ügyfélnyilvántartó rendszerre

 • vonatkozó kérdésekre a legördülő menüben lévő válaszok közül lehet választani.
Fontos! 

A „Biztosítói megállapodás elektronikus aláírással kerül aláírásra” választásnál adható meg, hogy az ügyrendi és díjazási megállapodás papír alapon, hagyományos aláírással vagy elektronikus aláírással történik (Magyarországon nyilvántartásba vett minősített bizalmi szolgáltató által nyújtott minősített elektronikus aláírással). A választás szerint megképződött dokumentum aláírása csak az ebben a pontban rögzített módon történhet. Kérjük, hogy a letöltést követő 3 munkanapon belül küldjétek meg részünkre a letöltött, hitelesített dokumentumot.

3. lépés
Dokumetumok feltöltése

Az adategyeztető felületbe csatolható, így mailben vagy papír alapon nem kell megküldeni.  pld.: Aláírási címpéldány, Cégbírósági kivonat,  Bankszámla szerződés, MNB határozat stb.

Fájlok kiválasztására”-ra kattintva a felugró ablakban kiválasztható egy vagy/több dokumentum és ezek egyszerre töltődnek fel. Új kattintásnál az előzően kiválasztottakat „elfelejti”, és csak az új körben kiválasztottak maradnak.

A fájl kiválasztás egyenként, a látható sorrendben, önálló fájlként kell mellékelni. Sikeres csatolást követően a Következő gombra klikkelve lezárásra kerül az adategyezetetés-

Fontos! 

csak adott fájl típusokat kezel az alkalmazás: tif, jpeg, jpg, pdf, png, doc, docx

4. lépés
Megállapodás letöltése

A Megállapodás letöltése és a választott mód szerinti aláírása. 

Hagyományos, papír alapon történő aláírás esetén kérjük, hogy a dokumentumot 2 példányban nyomtasd ki és az összes szükséges helyen cégszerűen írd/írjátok alá. Az eredeti, 2 példányban aláírt megállapodásokat haladéktalanul juttasd el részünkre.

Elektronikus aláírás választása esetén kérünk, hogy letöltés után ne írj bele semmit a megállapodásba, ne módosíts rajta. Ha valamit tévesen jelöltél, küldj mailt az alkusziigazgatosag@alfa.hu –ra, segítünk a javításban.

Köszönjük közreműködéseteket!