2024.07.01-től hűséges ügyfeleinknek Gépjármű Asszisztencia szolgáltatás adunk ajándékba!

 Milyen típusú biztosításról van szó?

Az Biztosító az ingyenes Gépjármű Asszisztencia akció szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő gépjármű-felelősségbiztosítás biztosítottjai számára gépjármű asszisztencia (helyszíni és azonnali segítségnyújtás) szolgáltatást nyújt.

Mire terjed ki a biztosítás?

A gépjármű asszisztencia akkor vehető igénybe, ha a jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használt érvényes hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott személygépjármű, 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű tehergépjármű vagy motorkerékpár.

  • üzemzavar,
  • önhiba,
  • közekedési baleset,
  • lopás, rongálás okozta sérülés

miatt működésképtelenné, a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalmi használatra alkalmatlanná, válik, illetve megfelelően nem zárható.

 
Szolgáltatási elemek és limitek
Belföld
Helyszíni javító küldése
35 000 Ft
Szállítás autómentővel
80 000 Ft

Az akció feltételei:

Az ingyenes szolgáltatás a Biztosítónál személygépkocsira, motorkerékpárra, vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira kötött, az akció időtartama (2024. július 1-től visszavonásig tart) alatti  biztosítási időszak kezdetű egyedi (nem flotta) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás keretében biztosított gépjárművekre vehető igénybe azon biztosítási időszak alatt, melynek kezdőnapján a jelen akció érvényben volt.

(A Biztosító kockázatviselése az alapul szolgáló kapcsolódó gépjármű-felelősségbiztosítás időbeli hatályához igazodik, így a kockázatviselés vége a Biztosítónál a biztosított gépjárműre kötött gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kockázatviselésének végével egyezik. A biztosított gépjárműre kötött szerződés szünetelésének tartama alatt a gépjármű asszisztencia szolgáltatás is szünetel.

A biztosítás a Biztosított Járműre kötött gépjármű-felelősségbiztosítás szerződőjének Biztosítóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával bármikor megszüntethető.)

A fenti feltételek megléte esetén az akció mind az újonnan kötött, mind pedig a biztosítónál már meglévő, de az akció tartama alatti biztosítási időszak kezdetű szerződésekre vonatkozik.

Szolgáltatási igényét, kárbejelentését az ügyfél a 36-1/249-0734 telefonszámon jelezheti.

Az ingyenes gépjármű asszisztencia szolgáltatás kizárólag Magyarország területén vehető igénybe!

A casco biztosítás keretében nyújtott kiegészítő gépjármű asszisztencia szolgáltatást jelen akció nem érinti.

A szolgáltatásra jogosult ügyfeleinket külön levélben is tájékoztatjuk majd az akció részleteiről.