Figyelem!

A brand váltást követő türelmi idő leteltévél, kérjük gondoskodjatok, hogy minden korábban böngészőbe mentett alkalmazásunk már alfa.hu végződésű legyen!

Amennyiben PKR, Frontend, Edok, Corporate oldal elérési hibával találkozol, akkor az oldalunkon található hivatkozásokat használhatod, mentheted magadnál!

FONTOS változás! 

A fenti dátumtól csak az alábbiakban leírt folyamat szerinti igényeket dolgozzuk fel.
Az e-mailben küldött örökítési, állomány átruházási, valamint a saját állományban lévő belső átmozgatási kéréseket nem hajtjuk végre (kivéve a vállalati vagyon és csoportos élet- baleset biztosításokat).

Az örökítés kezelését a WebPKR levelezés felületünkre tettük ki, ahol az Állományörökítés csoportot kiválasztva 4 fajta állománymozgatási/örökítési igény indítható irányunkba. Ezek egyedi ügyszámot kapnak, így egy esetleges hiánypótlás vagy elakadás esetén is az ügyszámra hivatkozva sokkal
gyorsabban juthatsz információhoz az örökítési igény kapcsán.

Új szolgáltatásuk segítségével a lakossági szerződések örökítése:

 • Gyorsabb
 • Követhetőbb
 • Egyszerűbb 

Vállalati vagyon szerződések örökítési folyamata 2024. év végétől változtatjuk.

ALFA  – lakossági szerződések – örökítési folyamata:

 1. A nem végrehajtható, hibás, jogalap nélküli örökítés kérésekre folyamatos visszajelzést küldünk.
 2. Amennyiben egy örökítés kérésnél hiánypótlásra, dokumentum cserére kerül sor -de ez még örökítési időszakon belül érkezne be – a kérés eredeti beérkezési dátumával kezeljük a teljes anyagot.  Későbbi örökítési időszakban érkezne meg a hiánypótlás/dokumentum csere, akkor az utolsó irat beérkezési napjától kezdődhet el a folyamat.
 3. Az örökítés kapcsán tájékoztatjuk a felmondott megbízással rendelkező alkuszt mailben, hogy az adott szerződésére örökítési kérés érkezett.  Ez a mail az adott hónap örökítési hatálynapját követően kerül kiküldésre, partnercég központi, nyilvántartott címére.
 4. Ezzel párhuzamosan tájékoztatást adunk az örökítést kérő alkusz partnercég központi, nyilvántartott címére. Ebben tájékoztatva, hogy a kért örökítés technikai folyamata elindításra került. Örökítést kérő alkusz alvállalkozó mail címére nem küldünk tájékoztatást.
 5. Az örökítést kérő alkusz (alvállalkozó partner) állományába, a technikai folyamat lezárását követő napon kerül átforgatásra az örökítendő szerződés. (az átforgatás akár !!15-30 nap!!  időtartam is lehet, PKR-ben és állománylistákban csak ezt követőn tudjátok ellenőrizni a szerződéseket)
 6. Fontos!  Az örökítésre kért szerződésről mailben, telefonon, alkuszi call centerekben sem tudunk tájékoztatást adni, csak a tényleges állományba kerülést követően! Köszönjük megértéseteket.

ALFA – vagyon és flotta szerződések – örökítés kérése:

 1. ALFA Vállalati vagyonszerződések  (előzményes és átvett biztosítói állományok) örökítési igénye a vagyonadmin@alfa.hu címre érkezhet.

A lenti fülek mögött hasznos infok várnak! Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

Fontos! a tartalom folyamatosan változni fog!

 • Mennyi kedvezményt adhatok? A díjkalkuláció végére érve a FrontEnd kiírja a maximálisan kiadható üzleti kedvezmény mértékét.
 • Bele kell számolnom az erkélyt a lakások alapterületébe? A lakások alapterületéhez mindig hozzá kell adni az erkélyek, teraszok alapterületének felét!

 • Lehet olyan Praktikát kötni, ami csak a közös területekre szól? Nem lehet, mindig a teljes épületet biztosítjuk
 • Fel kell tüntetni a lépcsőházat az ajánlaton? Csak a kizárólagos használatban lévő épületrészeket tüntesd fel az ajánlaton, a közöseket nem kell, kivéve a lakók által használt uszoda, szauna, konditerem.
 • A géptörés biztosítás a liftekre nyújt fedezetet? Nem! A géptörés kiegészítő a kazán, a hőközpont és a szellőztető rendszer vandalizmus, géptörés és gépbaleset káraira nyújt fedezetet.
 • A balesetbiztosításnál szükség van a lakcímkártyára? A kiegészítő balesetbiztosítás biztosítottjainak a lakcímkártyáján szerepelnie kell a kockázatviselési címnek. Állandó lakcímként vagy tartózkodási címként.
 • Nem lakáscélú társasházra köthetek Praktikát? Társasházi alapító okirattal rendelkező irodaházakra, üzletházakra is köthető Praktika szerződés.
 • Társasüdülőre köthető Praktika biztosítás? Igen, nem állandóan lakott épületekre is köthető a Praktika.
 • Lehet csekken fizetni a Praktika díját? A Praktikában csekkes díjfizetés nem választható.
 • Milyen kedvezményeket vehet igénybe az ügyfél? A kalkuláció végén a FrontEnd megjeleníti a maximális üzleti kedvezményt. Ezen kívül, éves díjfizetés esetén automatikusan rákerül az ajánlatra 2% díjfizetési kedvezmény.

 • Ki lehet a szerződő? Bárki, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Pl.: tulajdonos, tulajdonos hozzátartozója, bérlő, stb.
 • Köthető OKÉ vályog falazatú épületre? A vályogot tartalmazó falazatú épületekre készített ajánlatok szemlekötelesek, de ha a szakértő a szemle során megfelelőnek találja az épületet, akkor köthető.
 • Fel kell tüntetni a kerítést az ajánlaton? A kerítés kerti építmény. A kerti építményeket (a talajba süllyesztett, épített, kültéri medence kivételével) nem kell feltüntetni az ajánlaton, de a biztosított épülettel együtt ezek is automatikusan biztosított vagyontárgyakká válnak.
 • A kültéri, talajba süllyesztett medencét hogyan kell biztosítani? Ha a kültéri, épített, talajba süllyesztett medencét biztosítani szeretnéd, akkor az ajánlaton meg kell adnod a medence biztosítási összegét.
 • A kertben lévő, mozdítható jakuzzit hogyan tudom biztosítani? Ezeket a vagyontárgyakat a szabadban tárolt vagyontárgyak kiegészítővel tudod fedezetbe vonni.
 • A beépített klímát fel kell tüntetnem az ajánlaton? Az épületbe épített klímaberendezés épületgépészeti elem, nem kell feltüntetni az ajánlaton, mert a biztosított épülettel együtt, automatikusan biztosítottá válik.
 • Hogyan kell Épszer kockázatot tennem az ajánlatba? Az építés-szerelés biztosítási védelem ingyenes, az épület vagyoncsoport biztosítása esetén automatikusan a szerződés részévé válik.
 • A munkáltatómtól kapott laptop biztosított az OKÉ-ban? Háztartási ingóságok biztosítása esetén a munkáltató által, munkavégzésre átadott vagyontárgyak is biztosítottá válnak 400.000 forintig.
 • Mennyi időn belül kell bejelenteni a károkat? A biztosítási esemény észlelésétől számított 48 órán belül.
 • Eldugult a lefolyó. Ezt téríti a biztosító? A dugulás elhárításának költségét a vízkár kockázaton belül térítjük, akkor is, ha nincs víz által okozott kár.
 • A kültéri medence polikarbonát fedését hogyan tudom biztosítani? Ha a kültéri medencét biztosítod, akkor az üveg, vagy polikarbonát fedésének törés és repedéskárait is térítjük az épületüvegezés törése kockázaton belül.
 • Befészkeltek a darazsak a házam szigetelésébe. Hívhatok szakembert? Téríti a biztosító? A darázsfészek szakszerű eltávolításának költségei az állati kártevők és kerti veszélytelenítés kiegészítőn belül térülnek.
 • A kertben lévő üvegházat hogyan biztosíthatom? Sajnos az üvegházak nem biztosítható vagyontárgyak az OKÉ-ban.
 • Elveszett a lakáskulcsom. Térül a zárcsere? A lakáskulcs elvesztése esetén az elvesztés, elveszés kiegészítőn belül térül főépületenként kettő, melléképületenként egy zárbetét cseréjének költsége is.
 • Hogyan kell szemlét rendelni? A szemlerendelés OKÉ esetén automatikus, az ajánlat véglegesítésével együtt, automatikusan megtörténik, egyéb tennivalód nincs.

 • Hova fordulhatok adminisztrációs kérésekkel? A Vállalati Vagyon Adminisztráció segítségedre szolgál adatmódosítás, átdolgozás, kötvény és díjbekérő hiánypótlás, díjigazolás kiállítás és hitelbejegyzés esetén a vagyonadmin@alfa.hu e-mail címen, vagy a 1368 Budapest, Pf. 245 postacímen ill. a +36 1 476-5656 fax számon.
 • CIG-EMABIT-től átvett szerződések esetében a fenti e-mail cím helyett az adminvagyon@alfa.hu e-mail címet érdemes használni.
 • Kárrendezési ügyekben kivel vehetem fel a kapcsolatot? Általános kérdésekkel, vagy kárbejelentéssel kapcsolatban a vagyonkar@alfa.hu e-mail címet célszerű használni, vagy a 1091 Budapest, Üllői út 1. postacímen ill. a +36 1 476-5620-as fax számon is elérhetők a vállalati kárrendezéssel foglalkozó kollégák.
 • CIG-EMABIT-től átvett szerződések esetében karvagyon@alfa.hu e-mail címet ajánljuk.
 • Lehet csekken fizetni a vállalati szerződések díját? Vállalati szerződések esetében átutalással lehet kiegyenlíteni a biztosítási díjat.  
 • Nem tudok belépni a Corporate Portálra. Mit tegyek? A Portál ügyfélszolgálata a corporateportal@alfa.hu e-mail címen érhető el, készséggel segítenek a probléma megoldásában.
 • Ki kötheti meg a KGFB biztosítást? A KGFB egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával a jármű üzemeltetése során a biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a biztosított helyett az okozott kárt a károsult felé. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának kötelező megkötnie és hatályban tartania.
 • Mire terjed ki a KGFB biztosítást? a biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra nyújt fedezetet a fedezet mértéke dologi károk esetén 1 300 000, személyi sérüléses károk esetén 6 450 000 Eurónak megfelelő forint összeghatárig terjed.
 • Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik: szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől; közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt; díjfizetési kötelezettség; együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.
 • Mikortól meddig tart a kockázatviselés? A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik; a biztosítási fedezet megszűnik különösen:
  • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján;
  • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján;
  • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján;
  • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével.
 • Hogyan és mikor kell fizetnem?
  •   biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
  • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint;
  • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével;
  • postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel;
  • a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik.
 • Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
  • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően;
  • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is;
  • közös megegyezéssel akkor szüntethető meg a szerződés, ha ahhoz a biztosító is hozzájárul.
 • Hol érvényes a KGFB biztosítás?
 • Mikor szükséges a Zöldkártya?
  • Ha Ön olyan Zöldkártya tagországba utazik, mely nem részese a Rendszámegyezménynek, de tagja a Zöldkártya rendszernek. A Rendszámegyezmény-részes tagországaiban a rendszám kiváltja a zöldkártyát.
  • Itt talál arról tájékoztatást, hogy melyik országban, mivel tudja igazolni a KGFB meglétét (elegendő a rendszám, vagy kell-e zöldkártya).

Tájékoztató »

  • A zöldkártyát kérésére ingyen rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Ha olyan országba utazik, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek (pl. Koszovó), akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell kötnie.
 • Hogyan érvényesíthetem a megszerzett bónusz fokozatomat?Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása csak abban az esetben változik, ha másik járműről örökít bónusz előzményt. Ha az üzembentartó a bónuszát már érvényesítette egy gépjárművön, a szerződés hatálya alatt párhuzamosan üzemeltetett további járműveire azt nem használhatja fel. Minden KGFB szerződés számát, a szerződő adatait, a kockázatviselési tartamot, a kárkifizetések tényét és a megszűnés időpontjában érvényes bónusz-malusz fokozatot a biztosítók feltöltik a Kártörténeti Nyilvántartásba, ahonnan örökítéskor elindítják a lekérdezést. A bónuszt akkor véglegesítik a társaságok, amikor a nyilvántartás leigazolja azt.
 • Mit kell tennem a KGFB bónusz érvényesítéséhez?A következő adatokat kérjük elküldeni
  • gépjármű típusát (személyautó vagy teherautó),
  • rendszámot
  • előző biztosító társaság nevét,
  • az előzmény szerződés számát,
  • az előző szerződés kezdeti- és végdátumát,
  • a megszűnés okát (pl.: eladta),
  • a záró bónuszfokozatot,
  • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy volt-e károkozás az előzmény időszaka alatt.
 • Ha külföldről hozott kárelőzmény igazolással rendelkezik:

A GFB törvény alapján az EGT országokból és Svájcból hozott kárelőzményi igazolást vesszük figyelembe (EGT = EU 27 tagállama + Izland, Liechtenstein, Norvégia). A Brexit következményeként az Egyesült Királyságból hozott kárelőzményi igazolásokat a KGFB-ben a továbbiakban nem fogadjuk el.

A külföldről hozott igazolást abban az esetben fogadhatjuk el, ha tartalmazza:

  • a szerződő személyes adatait
  • a gépjármű kategóriájára utaló adatot
  • az igazolás kiadásának dátumát (ez nem lehet 30 napnál régebbi)
  • az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot (mettől meddig volt biztosítva),
  • a kármentességet, vagy,
  • hogy az üzemben tartó a szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kárt okozott

Fontos! A szerződés megszűnése 2 éven belüli kell, hogy legyen.

A biztosító a besorolásnál az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó igazolást veheti figyelembe. Kérjük, az igazolást angol vagy német nyelven küld el. Egyik rendszámról a másikra bónusz besorolást örökíteni csak úgy lehet, ha a megszűnés oka érdekmúlás, ide értve a forgalomból történő végleges kivonást is.. Személygépkocsiról csak személygépkocsira, tehergépkocsiról csak tehergépkocsira lehet átvezetni a bónuszt. A megszűnt előzmény és a jelenlegi szerződés szerződőjének azonosnak kell lennie. Bónuszkedvezményt átörökíteni egyik szerződőről a másikra nem lehet! Több mint két éve megszűnt szerződésről a bónusz nem vihető tovább. A felvezetett bónusz díjváltozást okoz(hat). Ha visszamenőlegesen változik a díj, a korábbi befizetésből túlfizetése keletkezhet, melyet a következő fizetendő díjából levonunk. A bejegyzést követően új kötvényt küldünk 2 héten belül postán. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

 • Mi a teendő öröklés esetén?

Elhunyt a biztosítás szerződője

  • Ha az elhunyt üzembentartóként kötötte a KGFB szerződést, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell beküldeni hozzánk az Írjon nekünk felületen. A tulajdonosnak, vagy ha a tulajdonos azonnal átadja az üzembentartói jogot, akkor az új üzembentartónak a haláleset napjával kell új KGFB szerződést kötnie, és mielőbb (de legkésőbb az üzemben tartói jog megszerzésétől számított 30 napon belül), a Kormányablakban bejegyeztetni az új üzembentartót.
  • Ha az elhunyt a gépjármű tulajdonosa volt, akkor legkésőbb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30 napig tartható fenn díjfizetéssel a szerződés. A halál tényét ebben az esetben is mielőbb be kell jelenteni nekünk. A jogerőre emelkedés napjával, vagy ha az elhunyt által kötött szerződést díjfizetéssel fenntartották, akkor e szerződés díjrendezettségének napjával, de legkésőbb a jogerőre emelkedést követő 30. napon, kell az örökösnek/ új üzembentartónak KGFB szerződést kötni.
  • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös a jogerős hagyatéki végzéssel igazolva nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza azt.
  • A bónusz besorolás öröklésére nincs lehetőség.

Mi a teendő adás-vétel/ végleges forgalomból történő kivonás esetén?

  • Ügyfél az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a Kormányablakot.
  •  Küldd el nekünk az adásvételi szerződés másolatát: alkusziugyintezes@alfa.hu
  • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be az ügyfél a díjat, ha ez még nem történt meg.
  • Ha túlfizetése van, kérjük, adja meg az ügyfél bankszámlaszámát.
 • Mi a különbség az Útitárs casco és a Pontrendszer alapú casco biztosítás között?
  • Útitárs casco: Eurotax alapú díjszámítás (Eurotax kód pontos kiválasztása szükséges a megadott listából + extrák megadása)
  • Pontrendszer alapú casco: a listában megjelölt extrák megjelölésével, használt gépjárművekre optimalizálva – nem kell megadni Eurotax kódot
 • Használt gépjárműre kötnék casco-t, de nem tudom az extra felszereltséget: Ebben az esetben az Útitárs casco Pontrendszer alapú díjkalkuláció és ajánlat készítést javasoljuk, ami a FE felületen érhető el. Ezzel a díjszámítási módszerrel, teljeskörű cascót tudunk kínálni az ügyfelek részére, és a csak az alábbi tartozékokat kell jelölni a kalkuláció során:
  • ha a gépjárműbe szerelt légzsákok száma meghaladja a 4 darabot.
  • Fűtött és/vagy antennás és/vagy esőszenzoros szélvédő
  • Xenon vagy LED vagy lézer fényszóró
  • Tolatóradar és/vagy tolatókamera
  • Panoráma napfénytető
  • Vezetéstámogató rendszerek
  • Könnyűfém keréktárcsa
  • Bőr/Részben bőr kárpit
  • Hőszigetelt és/vagy hűtött és/vagy fűtött felépítmény
 • Speciális kedvezmény: A kedvezmény igénybevétele engedélyhez kötött, így annak alkalmazása előtt telefonon és e-mailben kell kérni a kedvezményt. A kedvezmény elbíráláshoz az alábbi információkra van szükségünk:
  • -díjkalkuláció
  • – ügyfél egyéb ALFA-s biztosításai
  • – évjárat és alvázszám
  • – bónusz fokozat
  • -egyéb szubjektív, az elbíráshoz fontos információk
 • Mire terjed ki a casco biztosítás? A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki. A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.

Kötelező biztosítási elemek:

✓ gépjármű törés (vadkár is!)

✓ elemi és tűzkár,

✓ üvegtörés.

Választható biztosítási elemek:

— lopás,

— kisállat baleset,

— poggyászkár,

— munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,

— balesetbiztosítás,

— önrészmentes szélvédőkár,

— kölcsöngépjármű szolgáltatás,

— rágcsálókár,

— segítségnyújtás (assistance szolgáltatás),

— rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,

 — gyermekfelszerelés kárai,

— utasbiztosítási kockázatok,

— járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai,

— aktív kárrendezés,

— kátyúkár,

— business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).

 • Hol érvényes a casco biztosítás? A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.
 • Mikor és hogyan kell fizetnem? A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, de megállapodás esetén a díj részletekben is fizethető,
  • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
  • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével;
  • postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel,
  • a biztosítási díjat annak esedékesség napján kell megfizetni, ennek hiányában a biztosító díjfelszólítót küld, ha ez sem vezet eredményre, akkor a
  • szerződés a díjjal fedezett időszak utolsó napjára visszamenő hatállyal megszűnik.
 • Mikortól meddig tart a kockázatviselés? A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, — a biztosítási fedezet megszűnik különösen
   • a jármű eladása napján érdekmúlással,
   • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
   • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
   • díjnemfizetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő

hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy díjhalasztást ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).

 • Hogyan szüntethetem meg a casco szerződés?
  • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
  • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.
  • közös megegyezéssel akkor szüntethető meg a szerződés, ha ahhoz a biztosító is hozzájárul.

 

 • Milyen motorokra köthető a motorcasco biztosítás? Használt és új motorkerékpárokra és rendszámos 50ccm feletti robogókra tudunk casco biztosítási fedezetet nyújtani.
 • Téli garázs csomag kiegészítő biztosítás: A Szerződő ezzel a kiegészítő elemmel csökkentett díjfizetés mellett a Biztosító az alábbi feltételekben meghatározott módon és esetekben nyújt fedezetet. A kiegészítő fedezetvállaláshoz a közlekedésben részt nem vevő motorkerékpárra a Szerződő vagy a Szerződő engedélyével a Biztosított erre vonatkozó írásban vagy telefonon bejelentett kérése alapján kerülhet sor. A Téli garázs csomag aktiválását kezdeményezheti a Szerződő és a Biztosított is, időtartama legfeljebb 6 hónap, melyet ugyanazon biztosítási időszakon (egy éven) belül csak 1 alkalommal lehet igénybe venni.
  • A Téli garázs csomag aktiválásának kezdete a Biztosítóhoz történő bejelentést követő hónap első napja.
  • Amennyiben a Szerződő eltérő módon nem rendelkezik, a csomag a hatodik hónap elteltével automatikusan megszűnik.
  • A Téli garázs csomag a Szerződő által hat hónapon belül bármikor megszűntethető, ebben az esetben az alap módozat kockázatviselésének kezdete a bejelentést követő nap 0. órája, a módosított díj díjfizetési hatálya a Biztosítóhoz történő bejelentést követő hónap első napja.
  • A kiegészítő Téli garázs csomag aktiválásának megszüntetése – a Szerződő általi – szabályos felmondás esetét kivéve – a magasabb kockázatú és díjú teljes Motor Casco hatálybalépését jelenti.

A Téli garázs csomag aktiválási ideje alatt a Biztosító a következő eseményekre nyújt szolgáltatást:

  • elemi és tűzkár-biztosítás
  • lopáskár-biztosítás

A Téli csomag aktiválása és megszűntetése díjmentes. A csomag fennállása alatt Szerződőnek a csökkentett szolgáltatás – csak elemi és tűzkár, valamint a lopáskár biztosítás – díját kell megfizetnie.

Téli garázs csomag szolgáltatás ideje alatt a havi díj motor típustól függetlenül 2000 Ft.

 • Nem találom a gyártmány listában az motorkerékpárt Ebben az esetben érdemes az ügyfélnél rákérdezni a motor kereskedelemben használatos típus megnevezésére (gyakori, hogy csak műszaki adatlapon feltüntetett kód van a forgalmiban bejegyezve) Érdemes megnézni, hogy motorkerékpárról vagy robogóról van szó. Az Eurotax adatbázis felépítmény alapján kategorizál, az hogy az adott típus motor vagy robogó nem a teljesítmény vagy a köbcenti dönti el, hiszen pl Suzuki Burgmann ami egy nagytestű robogó lehet akár 650ccm is.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alfa_Távértékesítési-tájékoztató-202404

A-06 TÁJÉKOZTATÓ marketing célú adatkezelésről

ALT-A06-A-231213 

Harmonika tartalom