"Jobb mint az e-mail!" szolgáltatás népszerűsítő játékunk elkezdődött, keresd a lenti menüpontban!

https://alkuszi.alfa.hu/jobb-mint-az-email/

A lenti fülek mögött hasznos infok várnak! Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

Fontos! a tartalom folyamatosan változni fog!

 • Mennyi kedvezményt adhatok? A díjkalkuláció végére érve a FrontEnd kiírja a maximálisan kiadható üzleti kedvezmény mértékét.
 • Bele kell számolnom az erkélyt a lakások alapterületébe? A lakások alapterületéhez mindig hozzá kell adni az erkélyek, teraszok alapterületének felét!

 • Lehet olyan Praktikát kötni, ami csak a közös területekre szól? Nem lehet, mindig a teljes épületet biztosítjuk
 • Fel kell tüntetni a lépcsőházat az ajánlaton? Csak a kizárólagos használatban lévő épületrészeket tüntesd fel az ajánlaton, a közöseket nem kell, kivéve a lakók által használt uszoda, szauna, konditerem.
 • A géptörés biztosítás a liftekre nyújt fedezetet? Nem! A géptörés kiegészítő a kazán, a hőközpont és a szellőztető rendszer vandalizmus, géptörés és gépbaleset káraira nyújt fedezetet.
 • A balesetbiztosításnál szükség van a lakcímkártyára? A kiegészítő balesetbiztosítás biztosítottjainak a lakcímkártyáján szerepelnie kell a kockázatviselési címnek. Állandó lakcímként vagy tartózkodási címként.
 • Nem lakáscélú társasházra köthetek Praktikát? Társasházi alapító okirattal rendelkező irodaházakra, üzletházakra is köthető Praktika szerződés.
 • Társasüdülőre köthető Praktika biztosítás? Igen, nem állandóan lakott épületekre is köthető a Praktika.
 • Lehet csekken fizetni a Praktika díját? A Praktikában csekkes díjfizetés nem választható.
 • Milyen kedvezményeket vehet igénybe az ügyfél? A kalkuláció végén a FrontEnd megjeleníti a maximális üzleti kedvezményt. Ezen kívül, éves díjfizetés esetén automatikusan rákerül az ajánlatra 2% díjfizetési kedvezmény.

 • Ki lehet a szerződő? Bárki, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Pl.: tulajdonos, tulajdonos hozzátartozója, bérlő, stb.
 • Köthető OKÉ vályog falazatú épületre? A vályogot tartalmazó falazatú épületekre készített ajánlatok szemlekötelesek, de ha a szakértő a szemle során megfelelőnek találja az épületet, akkor köthető.
 • Fel kell tüntetni a kerítést az ajánlaton? A kerítés kerti építmény. A kerti építményeket (a talajba süllyesztett, épített, kültéri medence kivételével) nem kell feltüntetni az ajánlaton, de a biztosított épülettel együtt ezek is automatikusan biztosított vagyontárgyakká válnak.
 • A kültéri, talajba süllyesztett medencét hogyan kell biztosítani? Ha a kültéri, épített, talajba süllyesztett medencét biztosítani szeretnéd, akkor az ajánlaton meg kell adnod a medence biztosítási összegét.
 • A kertben lévő, mozdítható jakuzzit hogyan tudom biztosítani? Ezeket a vagyontárgyakat a szabadban tárolt vagyontárgyak kiegészítővel tudod fedezetbe vonni.
 • A beépített klímát fel kell tüntetnem az ajánlaton? Az épületbe épített klímaberendezés épületgépészeti elem, nem kell feltüntetni az ajánlaton, mert a biztosított épülettel együtt, automatikusan biztosítottá válik.
 • Hogyan kell Épszer kockázatot tennem az ajánlatba? Az építés-szerelés biztosítási védelem ingyenes, az épület vagyoncsoport biztosítása esetén automatikusan a szerződés részévé válik.
 • A munkáltatómtól kapott laptop biztosított az OKÉ-ban? Háztartási ingóságok biztosítása esetén a munkáltató által, munkavégzésre átadott vagyontárgyak is biztosítottá válnak 400.000 forintig.
 • Mennyi időn belül kell bejelenteni a károkat? A biztosítási esemény észlelésétől számított 48 órán belül.
 • Eldugult a lefolyó. Ezt téríti a biztosító? A dugulás elhárításának költségét a vízkár kockázaton belül térítjük, akkor is, ha nincs víz által okozott kár.
 • A kültéri medence polikarbonát fedését hogyan tudom biztosítani? Ha a kültéri medencét biztosítod, akkor az üveg, vagy polikarbonát fedésének törés és repedéskárait is térítjük az épületüvegezés törése kockázaton belül.
 • Befészkeltek a darazsak a házam szigetelésébe. Hívhatok szakembert? Téríti a biztosító? A darázsfészek szakszerű eltávolításának költségei az állati kártevők és kerti veszélytelenítés kiegészítőn belül térülnek.
 • A kertben lévő üvegházat hogyan biztosíthatom? Sajnos az üvegházak nem biztosítható vagyontárgyak az OKÉ-ban.
 • Elveszett a lakáskulcsom. Térül a zárcsere? A lakáskulcs elvesztése esetén az elvesztés, elveszés kiegészítőn belül térül főépületenként kettő, melléképületenként egy zárbetét cseréjének költsége is.
 • Hogyan kell szemlét rendelni? A szemlerendelés OKÉ esetén automatikus, az ajánlat véglegesítésével együtt, automatikusan megtörténik, egyéb tennivalód nincs.

 • Hova fordulhatok adminisztrációs kérésekkel? A Vállalati Vagyon Adminisztráció segítségedre szolgál adatmódosítás, átdolgozás, kötvény és díjbekérő hiánypótlás, díjigazolás kiállítás és hitelbejegyzés esetén a vagyonadmin@alfa.hu e-mail címen, vagy a 1368 Budapest, Pf. 245 postacímen ill. a +36 1 476-5656 fax számon.
 • CIG-EMABIT-től átvett szerződések esetében a fenti e-mail cím helyett az adminvagyon@alfa.hu e-mail címet érdemes használni.
 • Kárrendezési ügyekben kivel vehetem fel a kapcsolatot? Általános kérdésekkel, vagy kárbejelentéssel kapcsolatban a vagyonkar@alfa.hu e-mail címet célszerű használni, vagy a 1091 Budapest, Üllői út 1. postacímen ill. a +36 1 476-5620-as fax számon is elérhetők a vállalati kárrendezéssel foglalkozó kollégák.
 • CIG-EMABIT-től átvett szerződések esetében karvagyon@alfa.hu e-mail címet ajánljuk.
 • Lehet csekken fizetni a vállalati szerződések díját? Vállalati szerződések esetében átutalással lehet kiegyenlíteni a biztosítási díjat.  
 • Nem tudok belépni a Corporate Portálra. Mit tegyek? A Portál ügyfélszolgálata a corporateportal@alfa.hu e-mail címen érhető el, készséggel segítenek a probléma megoldásában.
 • Ki kötheti meg a KGFB biztosítást? A KGFB egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával a jármű üzemeltetése során a biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a biztosított helyett az okozott kárt a károsult felé. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának kötelező megkötnie és hatályban tartania.
 • Mire terjed ki a KGFB biztosítást? a biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra nyújt fedezetet a fedezet mértéke dologi károk esetén 1 300 000, személyi sérüléses károk esetén 6 450 000 Eurónak megfelelő forint összeghatárig terjed.
 • Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik: szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől; közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt; díjfizetési kötelezettség; együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.
 • Mikortól meddig tart a kockázatviselés? A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik; a biztosítási fedezet megszűnik különösen:
  • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján;
  • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján;
  • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján;
  • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével.
 • Hogyan és mikor kell fizetnem?
  •   biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
  • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint;
  • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével;
  • postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel;
  • a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik.
 • Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
  • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően;
  • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is;
  • közös megegyezéssel akkor szüntethető meg a szerződés, ha ahhoz a biztosító is hozzájárul.
 • Hol érvényes a KGFB biztosítás?
 • Mikor szükséges a Zöldkártya?
  • Ha Ön olyan Zöldkártya tagországba utazik, mely nem részese a Rendszámegyezménynek, de tagja a Zöldkártya rendszernek. A Rendszámegyezmény-részes tagországaiban a rendszám kiváltja a zöldkártyát.
  • Itt talál arról tájékoztatást, hogy melyik országban, mivel tudja igazolni a KGFB meglétét (elegendő a rendszám, vagy kell-e zöldkártya).

Tájékoztató »

  • A zöldkártyát kérésére ingyen rendelkezésére bocsájtjuk.
  • Ha olyan országba utazik, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek (pl. Koszovó), akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell kötnie.
 • Hogyan érvényesíthetem a megszerzett bónusz fokozatomat?Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása csak abban az esetben változik, ha másik járműről örökít bónusz előzményt. Ha az üzembentartó a bónuszát már érvényesítette egy gépjárművön, a szerződés hatálya alatt párhuzamosan üzemeltetett további járműveire azt nem használhatja fel. Minden KGFB szerződés számát, a szerződő adatait, a kockázatviselési tartamot, a kárkifizetések tényét és a megszűnés időpontjában érvényes bónusz-malusz fokozatot a biztosítók feltöltik a Kártörténeti Nyilvántartásba, ahonnan örökítéskor elindítják a lekérdezést. A bónuszt akkor véglegesítik a társaságok, amikor a nyilvántartás leigazolja azt.
 • Mit kell tennem a KGFB bónusz érvényesítéséhez?A következő adatokat kérjük elküldeni
  • gépjármű típusát (személyautó vagy teherautó),
  • rendszámot
  • előző biztosító társaság nevét,
  • az előzmény szerződés számát,
  • az előző szerződés kezdeti- és végdátumát,
  • a megszűnés okát (pl.: eladta),
  • a záró bónuszfokozatot,
  • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy volt-e károkozás az előzmény időszaka alatt.
 • Ha külföldről hozott kárelőzmény igazolással rendelkezik:

A GFB törvény alapján az EGT országokból és Svájcból hozott kárelőzményi igazolást vesszük figyelembe (EGT = EU 27 tagállama + Izland, Liechtenstein, Norvégia). A Brexit következményeként az Egyesült Királyságból hozott kárelőzményi igazolásokat a KGFB-ben a továbbiakban nem fogadjuk el.

A külföldről hozott igazolást abban az esetben fogadhatjuk el, ha tartalmazza:

  • a szerződő személyes adatait
  • a gépjármű kategóriájára utaló adatot
  • az igazolás kiadásának dátumát (ez nem lehet 30 napnál régebbi)
  • az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot (mettől meddig volt biztosítva),
  • a kármentességet, vagy,
  • hogy az üzemben tartó a szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kárt okozott

Fontos! A szerződés megszűnése 2 éven belüli kell, hogy legyen.

A biztosító a besorolásnál az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó igazolást veheti figyelembe. Kérjük, az igazolást angol vagy német nyelven küld el. Egyik rendszámról a másikra bónusz besorolást örökíteni csak úgy lehet, ha a megszűnés oka érdekmúlás, ide értve a forgalomból történő végleges kivonást is.. Személygépkocsiról csak személygépkocsira, tehergépkocsiról csak tehergépkocsira lehet átvezetni a bónuszt. A megszűnt előzmény és a jelenlegi szerződés szerződőjének azonosnak kell lennie. Bónuszkedvezményt átörökíteni egyik szerződőről a másikra nem lehet! Több mint két éve megszűnt szerződésről a bónusz nem vihető tovább. A felvezetett bónusz díjváltozást okoz(hat). Ha visszamenőlegesen változik a díj, a korábbi befizetésből túlfizetése keletkezhet, melyet a következő fizetendő díjából levonunk. A bejegyzést követően új kötvényt küldünk 2 héten belül postán. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

 • Mi a teendő öröklés esetén?

Elhunyt a biztosítás szerződője

  • Ha az elhunyt üzembentartóként kötötte a KGFB szerződést, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell beküldeni hozzánk az Írjon nekünk felületen. A tulajdonosnak, vagy ha a tulajdonos azonnal átadja az üzembentartói jogot, akkor az új üzembentartónak a haláleset napjával kell új KGFB szerződést kötnie, és mielőbb (de legkésőbb az üzemben tartói jog megszerzésétől számított 30 napon belül), a Kormányablakban bejegyeztetni az új üzembentartót.
  • Ha az elhunyt a gépjármű tulajdonosa volt, akkor legkésőbb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30 napig tartható fenn díjfizetéssel a szerződés. A halál tényét ebben az esetben is mielőbb be kell jelenteni nekünk. A jogerőre emelkedés napjával, vagy ha az elhunyt által kötött szerződést díjfizetéssel fenntartották, akkor e szerződés díjrendezettségének napjával, de legkésőbb a jogerőre emelkedést követő 30. napon, kell az örökösnek/ új üzembentartónak KGFB szerződést kötni.
  • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös a jogerős hagyatéki végzéssel igazolva nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza azt.
  • A bónusz besorolás öröklésére nincs lehetőség.

Mi a teendő adás-vétel/ végleges forgalomból történő kivonás esetén?

  • Ügyfél az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a Kormányablakot.
  •  Küldd el nekünk az adásvételi szerződés másolatát: alkusziugyintezes@alfa.hu
  • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be az ügyfél a díjat, ha ez még nem történt meg.
  • Ha túlfizetése van, kérjük, adja meg az ügyfél bankszámlaszámát.
 • Mi a különbség az Útitárs casco és a Pontrendszer alapú casco biztosítás között?
  • Útitárs casco: Eurotax alapú díjszámítás (Eurotax kód pontos kiválasztása szükséges a megadott listából + extrák megadása)
  • Pontrendszer alapú casco: a listában megjelölt extrák megjelölésével, használt gépjárművekre optimalizálva – nem kell megadni Eurotax kódot
 • Használt gépjárműre kötnék casco-t, de nem tudom az extra felszereltséget: Ebben az esetben az Útitárs casco Pontrendszer alapú díjkalkuláció és ajánlat készítést javasoljuk, ami a FE felületen érhető el. Ezzel a díjszámítási módszerrel, teljeskörű cascót tudunk kínálni az ügyfelek részére, és a csak az alábbi tartozékokat kell jelölni a kalkuláció során:
  • ha a gépjárműbe szerelt légzsákok száma meghaladja a 4 darabot.
  • Fűtött és/vagy antennás és/vagy esőszenzoros szélvédő
  • Xenon vagy LED vagy lézer fényszóró
  • Tolatóradar és/vagy tolatókamera
  • Panoráma napfénytető
  • Vezetéstámogató rendszerek
  • Könnyűfém keréktárcsa
  • Bőr/Részben bőr kárpit
  • Hőszigetelt és/vagy hűtött és/vagy fűtött felépítmény
 • Speciális kedvezmény: A kedvezmény igénybevétele engedélyhez kötött, így annak alkalmazása előtt telefonon és e-mailben kell kérni a kedvezményt. A kedvezmény elbíráláshoz az alábbi információkra van szükségünk:
  • -díjkalkuláció
  • – ügyfél egyéb ALFA-s biztosításai
  • – évjárat és alvázszám
  • – bónusz fokozat
  • -egyéb szubjektív, az elbíráshoz fontos információk
 • Mire terjed ki a casco biztosítás? A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki. A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.

Kötelező biztosítási elemek:

✓ gépjármű törés (vadkár is!)

✓ elemi és tűzkár,

✓ üvegtörés.

Választható biztosítási elemek:

— lopás,

— kisállat baleset,

— poggyászkár,

— munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,

— balesetbiztosítás,

— önrészmentes szélvédőkár,

— kölcsöngépjármű szolgáltatás,

— rágcsálókár,

— segítségnyújtás (assistance szolgáltatás),

— rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,

 — gyermekfelszerelés kárai,

— utasbiztosítási kockázatok,

— járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai,

— aktív kárrendezés,

— kátyúkár,

— business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).

 • Hol érvényes a casco biztosítás? A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.
 • Mikor és hogyan kell fizetnem? A biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, de megállapodás esetén a díj részletekben is fizethető,
  • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
  • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével;
  • postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel,
  • a biztosítási díjat annak esedékesség napján kell megfizetni, ennek hiányában a biztosító díjfelszólítót küld, ha ez sem vezet eredményre, akkor a
  • szerződés a díjjal fedezett időszak utolsó napjára visszamenő hatállyal megszűnik.
 • Mikortól meddig tart a kockázatviselés? A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, — a biztosítási fedezet megszűnik különösen
   • a jármű eladása napján érdekmúlással,
   • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
   • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
   • díjnemfizetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő

hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy díjhalasztást ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).

 • Hogyan szüntethetem meg a casco szerződés?
  • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
  • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.
  • közös megegyezéssel akkor szüntethető meg a szerződés, ha ahhoz a biztosító is hozzájárul.

 

 • Milyen motorokra köthető a motorcasco biztosítás? Használt és új motorkerékpárokra és rendszámos 50ccm feletti robogókra tudunk casco biztosítási fedezetet nyújtani.
 • Téli garázs csomag kiegészítő biztosítás: A Szerződő ezzel a kiegészítő elemmel csökkentett díjfizetés mellett a Biztosító az alábbi feltételekben meghatározott módon és esetekben nyújt fedezetet. A kiegészítő fedezetvállaláshoz a közlekedésben részt nem vevő motorkerékpárra a Szerződő vagy a Szerződő engedélyével a Biztosított erre vonatkozó írásban vagy telefonon bejelentett kérése alapján kerülhet sor. A Téli garázs csomag aktiválását kezdeményezheti a Szerződő és a Biztosított is, időtartama legfeljebb 6 hónap, melyet ugyanazon biztosítási időszakon (egy éven) belül csak 1 alkalommal lehet igénybe venni.
  • A Téli garázs csomag aktiválásának kezdete a Biztosítóhoz történő bejelentést követő hónap első napja.
  • Amennyiben a Szerződő eltérő módon nem rendelkezik, a csomag a hatodik hónap elteltével automatikusan megszűnik.
  • A Téli garázs csomag a Szerződő által hat hónapon belül bármikor megszűntethető, ebben az esetben az alap módozat kockázatviselésének kezdete a bejelentést követő nap 0. órája, a módosított díj díjfizetési hatálya a Biztosítóhoz történő bejelentést követő hónap első napja.
  • A kiegészítő Téli garázs csomag aktiválásának megszüntetése – a Szerződő általi – szabályos felmondás esetét kivéve – a magasabb kockázatú és díjú teljes Motor Casco hatálybalépését jelenti.

A Téli garázs csomag aktiválási ideje alatt a Biztosító a következő eseményekre nyújt szolgáltatást:

  • elemi és tűzkár-biztosítás
  • lopáskár-biztosítás

A Téli csomag aktiválása és megszűntetése díjmentes. A csomag fennállása alatt Szerződőnek a csökkentett szolgáltatás – csak elemi és tűzkár, valamint a lopáskár biztosítás – díját kell megfizetnie.

Téli garázs csomag szolgáltatás ideje alatt a havi díj motor típustól függetlenül 2000 Ft.

 • Nem találom a gyártmány listában az motorkerékpárt Ebben az esetben érdemes az ügyfélnél rákérdezni a motor kereskedelemben használatos típus megnevezésére (gyakori, hogy csak műszaki adatlapon feltüntetett kód van a forgalmiban bejegyezve) Érdemes megnézni, hogy motorkerékpárról vagy robogóról van szó. Az Eurotax adatbázis felépítmény alapján kategorizál, az hogy az adott típus motor vagy robogó nem a teljesítmény vagy a köbcenti dönti el, hiszen pl Suzuki Burgmann ami egy nagytestű robogó lehet akár 650ccm is.

Díjazási sarokdátumok – alkuszok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

E-nyilatkozat

pdf

E-nyilatkozat nyomtatható színes

ANY-ATNY-230801-230522

Hatály: 2023.08.01-től
Méret: 68.22 KB
pdf

E-nyilatkozat nyomtatható fekete-fehér

ANY-ATNY-230801-230522-1C

Hatály: 2023.08.01-től
Méret: 68.06 KB
pdf

E-nyilatkozat digitálisan kitölthető

ANY-ATNY-230801-230522-digitalis

Hatály: 2023.08.01-től
Méret: 328.16 KB

Hasznos holmik