Szállítmány- és szállítmányozói felelősségbiztosítások

  • Gyors kockázatelbírálás és ajánlatkészítés
  • Ügyfélre szabható védelem
  • Online állománykezelés

szállítmánybiztosítás azon technikai, szervezeti és személyi intézkedések összessége, amely biztosítja a szállítandó pénz, érték, termék és egyéb áruk helyváltoztatás közbeni őrzését és védelmét. A szállítmánybiztosítás a vagyonbiztosítás egyik formája.

Az áruk nemzetközi, és belföldi kereskedelme során a biztosítás az áruszállítás fontos szempontja. Társaságunk széles palettát biztosít az áruszállítás időtartama alatt előforduló kockázatok fedezetére.

A CMR biztosítás célja, hogy a nemzetközi közúti szállítást végző vállalkozások számára védelmet nyújtson az áru szállítása során bekövetkező károk, veszteségek vagy lopás ellen. A CMR biztosítás olyan árukárokra nyújt fedezetet, amelyek a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak. A fuvarozó felelősségét, a Nemzetközi CMR Egyezmény 8,33 SDR (aranyfrank)/kg azaz kb. 10€/kg összegben korlátozza. A súlykorlát következtében gyakran előfordul, hogy a CMR biztosítás abban az esetben is csak kis mértékben kártalanítja a tulajdonost, ha a fuvarozó felelőssége vitathatatlan.

Fontos, hogy a CMR biztosítás nem helyettesíti a szállítmánybiztosítást.

A BÁF biztosítás célja, hogy a belföldi közúti szállítást végző vállalkozások számára védelmet nyújtson az áru szállítása során bekövetkező károk, veszteségek vagy lopás ellen. A BÁF biztosítás olyan árukárokra nyújt fedezetet, amelyek a fuvarozó felelősségi körébe tartoznak. A fuvarozó felelősségét, a magyar jogszabály a Nemzetközi CMR Egyezményben foglaltak alapján 8,33 SDR (aranyfrank)/kg azaz kb. 10€/kg összegben korlátozza. A súlykorlát következtében gyakran előfordul, hogy a BÁF biztosítás abban az esetben is csak kis mértékben kártalanítja a tulajdonost, ha a fuvarozó felelőssége vitathatatlan.

Fontos, hogy a BÁF biztosítás nem helyettesíti a szállítmánybiztosítást

A szállítmányozói felelősségbiztosításban a biztosító mentesíti a biztosítottat azon kártérítési kötelezettségek alól, ami szállítmányozói tevékenysége folytán megbízóival szemben terheli. A szállítmányozó felelősségi körébe tartozik az áru a megadott címre, a megadott határidőn belüli eljuttatása.

A biztosító vállalja, hogy a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyeket a biztosított a szállítmányozói tevékenysége során, azzal összefüggésben a szállítmányozói tevékenységére irányadó szakmai szabályok megszegése folytán okoz, és amelyekért a biztosított a magyar jog alapján megbízóival szemben kártérítési felelősséggel tartozik.

Szállítmánybiztosításunk fedezetet nyújt minden nemzetközi (export, import, re-export),és belföldi viszonylatban szállított árura, függetlenül annak fuvarozási módjától (közúti, tengeri, légi, vasúti ) és a szállítási útvonalától. A fedezet a szállítások időtartamára, háztól-házig érvényes és a szállítás folyamatával összefüggő károkra terjed ki, kiterjeszthető a fel-, le- és átrakodások, valamint a közbenső tárolások időtartamára..

A fedezet lehet összkockázatú All risks (ICC A), vagy nevesített kockázatú részkárokra is kiterjedő (ICC B) és csak totálkárra (ICC C).

Köthető egy útra szóló biztosításként, valamint éves keretszerződésként.

A 1071/2009/EK rendelet az Európai Unió közúti árufuvarozói és személyszállítói vállalkozásokra vonatkozó közös szabályozását tartalmazza.

E rendelet előírja, hogy az áru, és személyszállító vállalkozásoknak az általunk üzemeltetett jármű darabszám függvényében mekkora összeggel kell rendelkezniük, és igazolniuk a tevékenységük végzésének minden pillanatában.

  1. Biztosító biztosítási fedezetvállalásának felső határa, a 1071/2009/EK Rendelet 7. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott alábbi saját tőke követelmény:
  2. a) egyetlen használatban lévő 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű esetében legalább 9 000 EUR-nak;
  3. b) minden további, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, használatban lévő gépjármű vagy járműszerelvény esetében 5 000 EUR-nak; és
  4. c) minden további, 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, használatban lévő gépjármű vagy járműszerelvény esetében 900 EUR-nak megfelelő saját tőke.
  5. A közúti árufuvarozói szakma gyakorlásához kizárólag 2,5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárműveket vagy járműszerelvényeket használó vállalkozásnak a saját tőke követelmény:
  6. a) az első használatban lévő gépjármű esetében legalább 1 800 EUR-nak; és
  7. b) minden további, használatban lévő gépjármű esetében pedig 900 EUR-nak megfelelő saját tőkével

A személytaxi-szolgáltatást végzők felelősségbiztosítása egy olyan speciális biztosítási forma, amelyet a taxi szolgáltatást nyújtó vállalkozások vesznek igénybe.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 8 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden bennülő (szállítható személy) után 50 000,-Ft/fő összegű biztosítási fedezet kell igazolni. Ezen igazolás megléte a taxis tevékenység végzésének feltétele

A szerződés megkötését a Szerződő a Biztosító által készített díjkalkuláció alapján tett ajánlattal kezdeményezheti. Elektronikus levél útján kizárólag az alábbi e-mail címekre küldhető Ajánlatkérés: szallitmany@alfa.hu 

Adminisztáció: szallitmany@alfa.hu

Kapcsolódó dokumetumok