OKÉ lakásbiztosítás

  • Moduláris, egyedi igényekre szabható termék
  • A lakásbiztosítási piacon egyedülálló kiegészítők
shutterstock_1065946265 (1)
shutterstock_1294608028
shutterstock_791532841
shutterstock_707026189
Hail,In,The,Palm
shutterstock_609363305
shutterstock_558210247
shutterstock_1121555654
shutterstock_1169945092
shutterstock_400687411

Minden lakásbiztosításunk tartalmazza

Biztosítási esemény és tűznek minősül a terjedő képes, öntápláló lánggal való égés, izzás folyamata. További részleteket a tűz biztosítási eseményeiről a biztosítási szabályzatban olvashat.

Robbanás alatt a gázoknak és gőzöknek rombolással és hanghatással együtt járó hirtelen, rendkívül gyors energia felszabadulása értendő, melynek során két egymástól elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbség az elválasztó elem helyzetének és szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása következtében pillanatok alatt kiegyenlítődik.

Megtéríti a Biztosító a biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatására bekövetkező károkat.

Megtérítjük a villámcsapás indukciós hatása által az elektromos berendezésekben, felszerelésekben, vezetékekben, szerelvényekben okozott károkat is.

Biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén az 54 km/h sebességet elérő, vagy meghaladó szél a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Biztosítási eseménynek minősül, amikor 24 órán belül a 25 mm-nél nagyobb mennyiségű csapadékvizet mesterséges és természetes vízelvezetők elnyelni képtelenek, ezért a talajszinten áramló csapadékvíz a biztosított helyiségekbe ömölve a biztosított épületekben, illetve az ott elhelyezett, biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Megtéríti a Biztosító a szabályzatban foglalt feltételek szerint azokat a rongálódási károkat, amelyeket a biztosított épületek tetőfedésében, homlokzatában, redőnyeiben, egyéb épülettartozékaiban, épület-felszerelési tárgyaiban, valamint az építményekben a jégverés vagy jégeső okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületek, építmények tetőszerkezetében vagy az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített és karbantartott tetőfedésben a hónyomás okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a felszíni élővizek és az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák és tavak áradása az árvízvédelmi töltések, gátak átlépésével, árvízvédelmi szempontból védettnek minősített területen, a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban, azok elöntésével okozott.

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Megtéríti a Biztosító a földfelszín alatti talajrétegek váratlan, lejtő irányú elcsúszása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító a kő- vagy földomlás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket az ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Biztosítási eseménynek minősül, ha nem a Biztosított tulajdonában vagy használatában lévő jármű (légi jármű is), annak alkatrésze, rakománya az épületbe, építménybe való ütközéssel a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz a kötvényen cím szerint feltüntetett kockázatviselési helyen.

Megtéríti a Biztosító, ha a kockázatviselés helyén idegen tárgy a biztosított vagyontárgyra kívülről rádől, és ezzel a biztosított vagyontárgyban kárt okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket az ónos eső által megfagyott jég súlya vagy a növényzetre ráfagyott jég súlya miatt letörő vagy kidőlő növényzet (jellemzően fák) a biztosított tetőszerkezetekben, csatornákban, külső épület-felszerelési elemekben – kivéve napkollektor –, illetve építményekben okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amikor a hirtelen megenyhülő időjárás miatt felolvadó hóból és jégből keletkező olvadékvizet az átfagyott talaj nem képes elvezetni, aminek következtében összegyűlő olvadékvíz a talajon áramolva kívülről bejut a biztosított helyiségekbe és a biztosított épületekben, illetve az ott elhelyezett, biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Kiegészítő (választható) kockázatok

Az értéktárgyak, ingóságok gyakran betörés, rablás, esetleg rongálás célpontjaivá válnak. E szolgáltatás választásakor az egyik leggyakrabban előforduló kockázat következményei enyhíthetők. A térítés lehetővé teszi az eredeti állapot helyreállítását, az értékek pótlását.

Megtéríti a szabályzatban meghatározott különböző vezetékek, valamint a vezetékre kapcsolt háztartási gépek kárait. Például: a vezetékek dugulása, a nyitva hagyott vízcsap miatt kiáramló víz okozta károkat, az elhárításhoz szükséges feltárás és helyreállítás költségeit. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített ajtóinak, ablakainak, erkélyeinek és loggiáinak üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat. Részletek a biztosítási szabályzatban.

A kiegészítő választása esetén megtéríti a biztosító: az üvegasztalok, bútorüvegek, az üvegmosdók, zuhanykabinok, szauna-ajtók és ablakok, a tükrök, akváriumok és terráriumok, a tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, bármely tűzhely üvegtetejének törés és repedés kárait. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a Biztosító a biztosított épületek tetőszerkezetén vagy homlokzatán az előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok és napelemek • az alapbiztosítási események vagy egyéb okból bekövetkező törés és repedéskárait, továbbá • a vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kárait.

Az épületen kívüli felszerelési tárgyak helyreállításában, pótlásában és a rongálások, graffitik okozta károk helyreállításában ad segítséget. További részletek a biztosítási szabályzatban.

A Biztosító megtéríti a használati jellegénél fogva szabadban lévő ingóságokban, mint például: kerti bútor, hintaágy, kerti gyerekjáték, mobil medence, háziállatokban (kivéve ló, marha) az alapbiztosítási események által okozott, valamint a rongálás vagy eltulajdonítás miatt keletkező károkat. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Az alapbiztosítási események, udvari csőtörés feltáró munkálatai által, vandalizmussal okozott károk esetében megtéríti: az elpusztult növények újratelepítésének költségeit, valamint a vandalizmussal megsemmisült termés értékét. További információ a biztosítási szabályzatban.

A Biztosító megtéríti az épületben állati kártevők által (madarak, denevérek, rágcsálók, rovarok) okozta károk eltávolítási, tisztítási és helyreállítási költségeit.

A Biztosító megtéríti a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt vezetékes víz értékét a biztosítási szabályzatban foglalt feltételek szerint.

Megtéríti a Biztosító • a nyitva lévő ajtón vagy nyitott ablakon keresztül a kockázatviselés helyén lévő épületbe/lakásba észrevétlenül behatoló, vagy • a Biztosított által jóhiszeműen beengedett személy által eltulajdonított biztosított háztartási ingóság vagy értéktárgy kategóriába tartozó vagyontárgyak vagy a biztosított készpénz kárait.

A Biztosító vállalja a készpénz, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valuta, valamint az értékpapírok és betétkönyveket ért károk megtérítését 100.000 Ft-ig, mely károkat az alap- és a megkötött külön díjas biztosítási események okoztak.

Megtéríti a Biztosító a biztosított épület kulcsának, a biztosítottak bank-, hitelkártyáinak, személyi okmányainak elvesztése, ellopása vagy egyéb, a biztosított szándékától független okból való megsemmisülése esetén a csere, letiltás, újra beszerzés költségeit. További információ a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a Biztosító a • szabadidős, hagyományos és extrém sportok felszerelési tárgyainak a kockázatviselés helyén kívül, de az EU-n belül történt lopási kárait, valamint • a babakocsik kockázatviselés helyén kívül, de az EU tagállamainak területén történt lopási kárait a szabályzatban foglalt feltételek szerint.

Megtéríti a Biztosító a 10 évnél fiatalabb kerékpárok és elektromos kerékpárok kockázatviselés helyén kívüli, de az EU tagállamainak területén történt lopási kárait, valamint közlekedési baleset miatti töréskárait.

Megtéríti a Biztosító a Biztosított tulajdonában lévő vontatott lakókocsiban és a benne tárolt háztartási ingóságokban a kockázatviselési helyen, vagy az EU területén levő kempingben, továbbá a kempingbe történő utazás közben – az alapbiztosítási események által okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító a temető igazgatóságának nyilvántartása szerint a Biztosítottak tulajdonában, kezelésében, gondozásában lévő, az ajánlaton illetve kötvényen megjelölt és igazoltan a Biztosított által fenntartott síremlékben, kriptákban az alapbiztosítási események-, és a lopás, rongálás, vandalizmus, valamint vadállatok által okozott károkat.

Olyan károkra és eseményekre térít, amelyek a definiált kockázatoknál – és általában a biztosítási szerződésekben – a biztosítási eseményekhez kapcsolódóan hagyományosan nem minősülnek biztosítási eseménynek.

Háztartási ingóság biztosítása esetén a Biztosító külön díj nélkül vállalja a biztosított fagyasztószekrényben, hűtőládában tárolt élelmiszerek megromlásából adódó károkat, amennyiben azt az elektromos áramszolgáltató, min. 8 órás, folyamatos szolgáltatás kimaradása okozta. További információ a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a Biztosító azokat a hirtelen és váratlanul fellépő károkat, melyeket a tűzkár nélküli füst és koromszennyezés okoz a biztosított vagyontárgyakban. Részletes információk a biztosítási szabályzatban olvashatók.

Ha beválasztja lakásbiztosításába a Beázás kockázatot, akkor ezen keretén belül évente egy alkalommal térülnek: a tetőfedésen, a panelhézagok szigetelésén és a káresemény előtt zárt nyílászárón keresztül beáramló csapadékvíz által okozott károk.

A Biztosító megtéríti a biztosított háztartási ingóságokban keletkezett azon kárt, amely – az EU területén – a Biztosítottak közlekedési balesetében következett be, függetlenül attól, hogy a balesetet esetlegesen a Biztosított okozta.

A kockázat halasztott kockázatviselésű szerződések esetén nyújt fedezetet azon károkra, melyekre • jelen szerződés kiterjed, de a Szerződő vagy a Biztosított más biztosító társaságnál lévő, azonos kockázatviselési helyre vonatkozó lakásbiztosítási szerződése nem nyújt fedezetet, • vagy ha az itt lévő fedezet magasabb biztosítási összegig szolgáltat, akkor a különbözetre.

A biztosító vállalja a vészelhárítási és egyéb, háztartási assistance (gyors segítség), kisiparosi kivitelezői, javítói jellegű szolgáltatás megszervezését víz-, gáz-, fűtésszerelő, tetőfedő, üveges, villanyszerelő, duguláselhárító, zárjavító, lakatos szakmákban.

Amennyiben a biztosított – a feltételekben részletezett módokon – másnak kárt okoz, a biztosító megtéríti a kárt a felelősségbiztosításnál megjelölt korlátok között és meghatározott értékhatárig.

Összegbiztosítás, ami a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg. A Bővített balesetbiztosítás baleseti eredetű halálra, rokkantságra és csonttörésre, illetve ezeken felül égési sérülésre és baleset miatti műtétre is szolgáltat.

Ez egy kárbiztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleset vagy betegség miatt szükséges orvosi ellátásra, valamint poggyász károkra nyújt fedezetet a szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

A biztosító fedezetet nyújt, amennyiben • a Biztosított kárt, vagy jogi érdeksérelmet szenved más személyek magatartása következtében, vagy • más személyek jogi érdekei a Biztosított magatartása következtében sérelmet szenvednek, és emiatt vele szemben bírósági, vagy hatósági eljárás indul.

Az építés, bővítés, felújítás alatt álló épületek, épületrészek, építmények esetén a Biztosító építés–szerelés biztosítási védelmet nyújt, amely a szerződés feltételei szerint kiterjed azok szerkezetileg kész állagára, beépített és még be nem épített alkotórészeire, tartozékaira, épület-felszerelési tárgyakra.

Megtéríti a biztosítottak garázsban tárolt személygépjárműveiben a kárbiztosítás alapbiztosítási eseményei következtében keletkezett kárait, maximum a kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig.

A biztosítottak (a gépjármű vezetője és utasai) tulajdonában álló, jelen szerződésben biztosított gépjárműveinek mozgás- vagy üzemképtelensége esetén assistance szolgáltatást nyújt (például helyszíni javító küldése, szállítás autómentővel, tárolás, kisegítő elutazás, stb.) a Biztosító a szabályzatban lévő feltételek szerint.

A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási összeg erejéig megtéríti a biztosított kutya vagy macska jelen feltételek szerinti betegsége vagy balesete esetén felmerülő állatorvosi költségeket.

A biztosított lakásban található elektromos háztartási gépek és szórakoztató elektronikai eszközök meghibásodása esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet. Hogy pontosan mely eszközökre vállalja a biztosító a szolgáltatást, arról a feltételekben részletes tájékoztatást talál.

Összegbiztosítás, ami halálesetre és műtétekre téríti meg a szerződésben meghatározott biztosítási összeget a szabályzat feltételei szerint. 3 szolgáltatási egység választható arányosan növekedő díj ellenében.

Ez egy csökkenő fedezetű életbiztosítás: a szerződő választ egy biztosítási összeget és egy tervezett futamidőt. Az utolsó futamév letelte után a kiegészítő biztosítás megszűnik. A biztosított halála esetén az aktuálisan érvényes biztosítási összeget fizeti meg az örökös vagy kedvezményezett részére.

A biztosított halála esetén az adott biztosítottra a szerződésben meghatározott biztosítási összeget fizeti meg az örökös vagy kedvezményezett részére. Megköthető a szerződés bármely biztosítottjára, vagy a biztosítottaknak nem a kockázatviselés helyén élő hozzátartozóira. A biztosítottak a szerződéskötéskor 18–65 év közöttiek lehetnek.

A Biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen feltételek szerint a Biztosítottak kórházi ápolása esetén napi térítést nyújt.

A Biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételekben meghatározottak szerint a Biztosítottak részére megszervezi és az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett összegig téríti a CT és MR vizsgálat költségét.

Kapcsolódó dokumentumok

Lakásbiztosítás- KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK

További dokumentumok az alfa.hu-n.