Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás - lakásbiztosítás társasházaknak

 • Az épület jellegéhez és felszereltségéhez alakítható
 • Közös és a lakók saját tulajdonú ingóságaira is kiterjeszthető
 • A lakóközösségre szabott ajánlat számos kiegészítővel
 • Ajánlatkéréshez használd a FrontEnd felületünket

Biztonságos lakókörnyezet a pincétől a padlásig…

Az épületben lévő

 • lakások
 • tárolók
 • garázsok és 
 • vállalkozási célú helyiségek mellett

olyan egyedi, közös használatú létesítmények biztosítására is lehetőséget nyújtunk, mint a 

 • felvonók
 • uszoda
 • szauna, vagy a konditerem.

Az ingóságokat tekintve nemcsak 

 • közös ingóságok 
 • vagy a garázsban tárolt személygépjárművek és motorkerékpárok biztosíthatók,hanem a közös tárolóbanelhelyezett kerékpárokbabakocsik is.

Minden Praktika Társasházbiztosításunk az alábbi alapkockázatokat tartalmazza

Biztosítási esemény és tűznek minősül a terjedő képes, öntápláló lánggal való égés, izzás folyamata. További részleteket a tűz biztosítási eseményeiről a biztosítási szabályzatban olvashat.

Robbanás alatt a gázoknak és gőzöknek rombolással és hanghatással együtt járó hirtelen, rendkívül gyors energia felszabadulása értendő, melynek során két egymástól elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbség az elválasztó elem helyzetének és szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása következtében pillanatok alatt kiegyenlítődik.

Megtéríti a Biztosító a biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatására bekövetkező károkat.

Megtérítjük a villámcsapás indukciós hatása által az elektromos berendezésekben, felszerelésekben, vezetékekben, szerelvényekben okozott károkat is.

Biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén az 54 km/h sebességet elérő, vagy meghaladó szél a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Biztosítási eseménynek minősül, amikor 24 órán belül a 25 mm-nél nagyobb mennyiségű csapadékvizet mesterséges és természetes vízelvezetők elnyelni képtelenek, ezért a talajszinten áramló csapadékvíz a biztosított helyiségekbe ömölve a biztosított épületekben, illetve az ott elhelyezett, biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Megtéríti a Biztosító a szabályzatban foglalt feltételek szerint azokat a rongálódási károkat, amelyeket a biztosított épületek tetőfedésében, homlokzatában, redőnyeiben, egyéb épülettartozékaiban, épület-felszerelési tárgyaiban, valamint az építményekben a jégverés vagy jégeső okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületek, építmények tetőszerkezetében vagy az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített és karbantartott tetőfedésben a hónyomás okoz.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a felszíni élővizek és az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák és tavak áradása az árvízvédelmi töltések, gátak átlépésével, árvízvédelmi szempontból védettnek minősített területen, a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban, azok elöntésével okozott.

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő földrengés a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Megtéríti a Biztosító a földfelszín alatti talajrétegek váratlan, lejtő irányú elcsúszása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító a kő- vagy földomlás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Megtéríti a Biztosító azokat a károkat, amelyeket az ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Biztosítási eseménynek minősül, ha nem a Biztosított tulajdonában vagy használatában lévő jármű (légi jármű is), annak alkatrésze, rakománya az épületbe, építménybe való ütközéssel a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz a kötvényen cím szerint feltüntetett kockázatviselési helyen.

Megtéríti a Biztosító, ha a kockázatviselés helyén idegen tárgy a biztosított vagyontárgyra kívülről rádől, és ezzel a biztosított vagyontárgyban kárt okoz.

Külön díj nélküli szolgáltatásaink

3 évente egyszer a bejárati kapu kulcsaihoz tartozó zárbetét legyártása és cseréje

A bővítés, felújítás, korszerűsítés idejére a ház építés-szerelés biztosítása

Ügyfeled csak azért fizessen, amire szüksége van!

Az Aegon Praktika Biztosítás számos kiegészítő biztosításával lehetőségük van arra, hogy a ház biztosítását annak adottságai, tulajdonságai alapján állítsák össze, így nem kell olyanért fizetniük, melyre nincs is szükségük. -> Helyett: A Praktikában elérhető kiegészítőkkel lehetőséged van arra, hogy a biztosítást az épület adottságai, tulajdonságai alapján állítsd össze, ügyfeled csak azért fizessen, amire valóban szüksége van.

Választható kiegészítő kockázatok:

Az értéktárgyak, ingóságok gyakran betörés, rablás, esetleg rongálás célpontjaivá válnak. E szolgáltatás választásakor az egyik leggyakrabban előforduló kockázat következményei enyhíthetők. A térítés lehetővé teszi az eredeti állapot helyreállítását, az értékek pótlását.

Megtéríti a szabályzatban meghatározott különböző vezetékek, valamint a vezetékre kapcsolt háztartási gépek kárait. Például: a vezetékek dugulása, a nyitva hagyott vízcsap miatt kiáramló víz okozta károkat, az elhárításhoz szükséges feltárás és helyreállítás költségeit. További részletek a biztosítási szabályzatban.

Megtéríti a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített ajtóinak, ablakainak, erkélyeinek és loggiáinak üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat. Részletek a biztosítási szabályzatban.

A Biztosító megtéríti a biztosított épületben vagy annak ingatlanán bekövetkezett csőtörés miatt elfolyt vezetékes víz értékét a biztosítási szabályzatban foglalt feltételek szerint.

Megtéríti a Biztosító a biztosított épületek tetőszerkezetén vagy homlokzatán az előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok és napelemek • az alapbiztosítási események vagy egyéb okból bekövetkező törés és repedéskárait, továbbá • a vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kárait.

Az épületen kívüli felszerelési tárgyak helyreállításában, pótlásában és a rongálások, graffitik okozta károk helyreállításában ad segítséget. További részletek a biztosítási szabályzatban.

A Biztosító megtéríti az épületben állati kártevők által (madarak, denevérek, rágcsálók, rovarok) okozta károk eltávolítási, tisztítási és helyreállítási költségeit.

Megtéríti a Biztosító azokat a hirtelen és váratlanul fellépő károkat, melyeket a tűzkár nélküli füst és koromszennyezés okoz a biztosított vagyontárgyakban. Részletes információk a biztosítási szabályzatban olvashatók.

Az alapbiztosítási események, udvari csőtörés feltáró munkálatai által, vandalizmussal okozott károk esetében megtéríti: az elpusztult növények újratelepítésének költségeit, valamint a vandalizmussal megsemmisült termés értékét. További információ a biztosítási szabályzatban.

Káridőponti újjáépítési értékre is megkötheted, így nem fordulhat elő, hogy az évek során alulbiztosítottá váljon az épület.

Praktikát köthető a FrontEnden! 

Új szerződés kötésnél nem kell azon gondolkodnod, hogy mennyi kedvezményt adj, a felület magától megadja a maximumot.

Nálunk a közös képviselő is jól jár!

Nem kell aggódnia a közös költséget nem fizető lakók miatt:

Munkanélküliség esetére szolgáló kiegészítő biztosításunkkal, akár 3 havi közös költséget befizetünk a közösség számlájára, amennyiben a lakó munkanélkülivé vált.

SMS-értesítést is kaphat a károk bejelentésekor

Ennek megjelölése esetén a közös képviselő mobilszámának megadása szükséges, amire az SMS-értesítést küldünk a bejelentett károkról.

Az összegyűjtött közös pénzre is fedezetet vállalunk

Közös készpénzbiztosításunkkal a közösség biztonságban tudhatja a kockázatviselés helyén tárolt készpénzt

Kapcsolódó dokumentumok

További dokumentumok az alfa.hu-n.